Nadácia Aspekt sa zameriava na pomoc univerzitám, školám, študentom a verejnosti.  Organizuje vzdelávacie programy pre verejnosť. Prostredníctvom Nadácie môžu v našich kurzoch študovať záujemcovia, ktorých cieľom je zdokonaliť sa v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu, podnikania a pripraviť sa profesionálne pre svoje budúce povolania na trhu práce v Európskej únie.

Nadácia Aspekt,