PROJEKT “W.A.S”

Projekt Grundtvig, Lifelong Learning Programme "Woman and the sea" W.A.S. - Žena a more, vytvorenie pocitu spolupatričnosti medzi ľuďmi rôznych národností (2008 – 2010)