Projekt W.A.S

Partnerské stretnutia k projektu W.A.S

Partnerské stretnutia k projektu W.A.S
1. Medzinárodné partnerské stretnutie, 26.-.30.11.2009, TALIANSKO
2. Medzinárodné partnerské stretnutie, 01.-05.07.2009, SLOVENSKO
3. Medzinárodné partnerské stretnutie, 20.-24.10.2009, CYPRUS
4. Medzinárodné partnerské stretnutie, 17.-21.03.2010, GRÉCKO
5. Medzinárodné partnerské stretnutie, 18.-22.05.2010, TALIANSKO

Projekt W.A.S

Projekt W.A.S„Žena a more“ - WOMAN AND THE SEA - W.A.S

http://womenandthesea.blogspot.com

Východiská projektu

Prostredníctvom zhromažďovania historického materiálu, kultúrnych, umeleckých a informačných materiálov o námorných aktivitách, ktoré postupom času ovplyvnili ženský svet, chceme vytvoriť interkultúrny, medzi-náboženský a medzi-jazykový dialóg, ktorý by rešpektoval rôznorodosť a učil ako ju rozvíjať. Projekt má za cieľ prispieť k rozšíreniu a znalosti tradícií, remesiel, esencií a úlohy, ktorú v týchto aktivitách mala žena v minulosti a ktorú má v prítomnosti, a načrtnúť nový socio-kultúrny a ekonomický vývoj úlohy ženy v námorných aktivitách. Budeme hovoriť o rovnoprávnych príležitostiach na budúce pracovné miesta. Budeme sa zaoberať vzťahom žena-telo-more v scénickom znázornení.

Ciele projektu

  • Zvýšiť kvalitu, kvantitu a dostupnosť mobilít pre jednotlivcov zapojených do vzdelávania dospelých v celej Európe.
  • Zjednodušiť učenie sa a medzigeneračný dialóg prostredníctvom štruktúrovaného programu umeleckých a kultúrnych aktivít a mobilít učiacich sa.
  • Vyvinúť nové metódy komunikácie a vytvoriť skupiny mladých - dospelých študentov.
  • Znalosť naučiť sa učiť.

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou sú 40– a viac-ročné staršie ženy, ktoré budú prenášať svoje skúsenosti na mladých ľudí (17/25), ktorí sa učia novým komunikačným technológiám. Dáme príležitosť migrujúcim pracovníkom a postihnutým zapojiť sa. Projekt sa zameriava na vytvorenie pocitu spolupatričnosti medzi ľuďmi, ktorí považujú more za spoločné dedičstvo, bez územných, kultúrnych a spoločenských hraníc. Tiež dúfame, že prispejeme k znalosti a schopnosti učiť sa učením.

DOKUMENTY
Stručný popis projektu v slovenčine [PDF]
Brief description of of the project [PDF]
Fotografie z partnerských stretnutí: