PROJEKT PHARE: “RPO a MRĽZ”

projekt PHARE: “Reštrukturalizácia personálnych oddelení a manažment rozvoja    ľudských zdrojov“ (1997-1998)