PROJEKT “NATO JE ISTOTA”

Projekt „NATO je istota“ v spolupráci s MZV SR (2001-2002)