PROJEKT “MANAŽMENT A KOMUNIKÁCIA”

program “Manažment a komunikácia v cudzom jazyku” (angličtita, nemčina, ruština) – organizovaný v spolupráci so Slovenskou  poľnohospodárskou univerzitou Nitra (1995 - 2003)