PROJEKT “ENVIRONMANAŽMENT A KOMUNIKÁCIA”

Projekt" "Environmanažment a komunikácia v cudzom jazyku" (angličtina, nemčina) - organizovaný v spolupráci so Slovenskou  poľnohospodárskou univerzitou Nitra (1998  2002)