Tlačivá na stiahnutie

POZOR ! Nadácia Aspekt nie je registrovaná pre rok 2021

 

Vyhlasenie-o-poukazan-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby  

Tlačivá na stiahnutie

1. Zamestnanci poukazujú:
a) 
Vyhlásenie -DP-editovateľné  
b) Potvrdenie -DP-editovateľné

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
a) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2019 (editovateľné PDF) alebo
b) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2019(nové editovateľné PDF)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
a) Dobrovolnictvo-Prijimateľ   alebo                                                                                                                                                                                                                                           b) Dobrovolnictvo-Vysielateľ (vysielajúca organizácia)

4. Právnické osoby
a) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2019 (nové editovateľné PDF)
b) DPPO -potvrdenie

Naše tlačivo "Vyhlásenie" za Nadáciu Aspekt je predvyplnené!

Bianco tlačivá a daňové priznania pre FO a PO sú k dispozícii tiež na "www.rozhodni.sk"

POZOR!  Zamestnanci podávajú Vyhlásenie spolu s Potvrdením na ich miestny  daňový úrad, v mieste trvalého bydliska FO, najneskôr však do 30.04.2020 alebo ich môžu podpísané odovzdať v Nadácii Aspekt na Štúrovej 33.

Pri FO alebo PO podávajúcej daňové priznanie samostatne, je v každom tlačive  osobitná časť na poukázanie sumy 2% z dane, kde sa uvedú požadované údaje.

Ďakujeme Vám za ochotu a ústretovosť, pomáhať prekonať vírus COVID 19, robiť život zdravším, lepším, krajším a vzdelanejším.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vaša Nadácia ASPEKT