Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

1. Zamestnanci poukazujú:
a) 
Vyhlásenie -DP-editovateľné   a
b) Potvrdenie -DP-editovateľné

2. Fyzické osoby podávajúce daňové priznanie prostredníctvom
a) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-A__2018 (editovateľné PDF) alebo
b) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-FO-B__2018(editovateľné PDF)

3. Ak chce dobrovoľník poukázať 3% z dane, priloží
a) Dobrovolnictvo-Prijimateľ   alebo                                                                                                                                                                                                                                           b) Dobrovolnictvo-Vysielateľ (vysielajúca organizácia)

4. Právnické osoby
a) Danove-priznanie-k-dani-z-prijmov-PO__2018 (editovateľné PDF)
b) DPPO -potvrdenie

Naše tlačivá za Nadáciu Aspekt sú predvyplnené!

Bianco tlačivá a daňové priznania pre FO a PO sú k dispozícii tiež na "www.rozhodni.sk"

POZOR!  Zamestnanci podávajú Vyhlásenie spolu s Potvrdením na ich miestny  daňový úrad, v mieste trvalého bydliska FO, najneskôr však do 30.04.2019 alebo ich môžu podpísané odovzdať v Nadácii Aspekt na Štúrovej 33.

Pri FO alebo PO podávajúcej daňové priznanie samostatne, je v každom tlačive  osobitná časť na poukázanie sumy 2% z dane, kde sa uvedú požadované údaje.

Ďakujeme Vám za Vašu ochotu a ústretovosť pomôcť robiť život lepším, krajším a vzdelanejším.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vaša Nadácia ASPEKT