Daruj 2%

Darujte Nadácii ASPEKT 2% z Vašej dane

Podporte:

 • vzdelávanie
 • rozvoj športu
 • zachovanie kultúrnych hodnôt
 • ochranu a podporu zdravia - prevencia, liečba
 • poskytovanie sociálnej pomoci
 • ochranu a tvorbu životného prostredia
 • vedu a výskum,
 • organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti

Kto môže poukazovať?

Každý, kto za predchádzajúci kalendárny rok  platil daň z príjmov:

 • 2% - Fyzická osoba ktorá poberala príjmy:
  • zo závislej činnosti – zamestnanec;
  • z podnikania podľa osobitných predpisov - zo živnosti, atď
 • 2% (1%) - Právnická osoba podávajúca daňové priznanie k dani z príjmov
 •  3% - Dobrovoľník

Čo je potrebné vyplniť ?

 1. U osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere vyžiadať u zamestnávateľa:  "Potvrdenie -DP-editovateľné"                                                                                                             a vyplniť: "Vyhlásenie -DP-editovateľné"                                                                                                                                                                                                                                      (nepotrebujú osoby, ktoré podávajú daňové priznanie „A“ alebo „B“ samostatne na Daňovom úrade).                                                                                                                             Tlačivá sú k dispozícii v Nadácii ASPEKT , na našej stránke v sekcii  Daruj 2% -Tlačivá, alebo na rozhodni.sk
 2. POZOR! Zamestnanci podávajú "Vyhlásenie spolu s Potvrdením" na ich miestny príslušný daňový úrad, podľa miesta bydliska FO, najneskôr však do 30.04.2019.
 3. Pri FO alebo PO podávajúcej daňové priznanie samostatne, sa vypĺňa daňové priznanie v ktorom je osobitná časť "Vyhlásenia" na poukázanie daru.
 4. Novinka: Vyhlásenie vieme vyplniť a podať za daňovníka. Potrebujeme však k tomu vyplnené Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa  a podpis na Vyhlásení.

2% sa odrátajú z dane platenej štátu, za rok podania daňového priznania

Nadácia ASPEKT je registrovaná právnická osoba na MV SR

IČO: 318 709 53; Právna forma: Nadácia; Názov: Nadácia Aspekt Ulica: Akademická; Číslo: 4; PSČ: 949 01; Obec: Nitra
Tel: 037/73 322 18; 0944 006 222; E-mail: aspekt@aspektnd.sk; Reg. MV SR č. 203/Na-96/281;
IBAN: SK57 8330 0000 0027 0105 8351  BIC/SWIFT: FIOZSKBA

Ďakujeme Vám za ochotu a ústretovosť pomáhať robiť život lepším, krajším a vzdelanejším.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Vaša Nadácia ASPEKT