AJ pre učiteľov ZŠ a MŠ

Akreditovaný program inovačného vzdelávania pre učiteľov základných a materských škôl

 Anglický jazyk pre učiteľov  1. stupňa ZŠ a MŠ

schválený pre roky 2021 - 2026  MŠVVaŠ SR, čís. rozhodnutia: 2021/8812:2-2230

KDE: Nadácia ASPEKT - Jazyková škola, Nitra

KEDY: vzdelávanie pre rok 2021 - 2026 obnovené

PRIHLÁŠKA

INFORMÁCIE:        www.aspektnd.sk  ,  aspekt@aspektnd.sk , 0944 006 223