O nadácii

Nadácia Aspekt

Vitajte na stránkach Nadácie Aspekt. Nadácia bola založená v decembri roku 1992 za účelom všestranne prospešnej pomoci a vzdelania v oblastiach stanovených „Nadačnou listinou“ pre potreby občanov mesta Nitry, regiónu Nitry, Slovenska, našich a zahraničných inštitúcií pôsobiacich v oblasti vzdelávania. Dlhodobé pôsobenie je zamerané na oblasť podpory vzdelania a vedy, organizovania vzdelávacích programov, výmenných pobytov doma i v zahraničí a organizovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií.

Projekty

Projekty nadácie Aspekt: Projekt SAFETY, Projekt W.A.S, Projekt VoLant, Projekt Epanil, Projekt SELF.

Dary

Využite jedinečnú možnosť podieľať sa na podpore, pomoci a prispejte tak k zlepšeniu životných podmienok, rozvoja vzdelania a vedy.

Ďaľšie vzdelávanie

Interaktívny kurz NJ, Interaktívny kurz obchodnej angličtiny, Interaktívny kurz AJ, Rétorika-rečnícky prejav, Tréning osobnej efektivity, Osobný počítač (PC) a jeho využitie v praxi

Významné osobnosti Nadácie

Pani Doc. Mária Malíková bola členkou Správnej rady Nadácie ASPEKT, aktívne sa podieľala na príprave projektov Manažment a komunikácia, Environmanažment a komunikácia, Komerčný manažment, Interaktívny kurz anglického jazyka, Interaktívny kurz obchodnej angličtiny.

Fotogaléria

Fotogaléria nadácie Aspekt